TweakNerdRoman 05 - Te Weinig Ram

Door masauri op vrijdag 5 april 2013 15:57 - Reacties (5)
Categorie: TweakNerdRoman, Views: 3.097

http://www.pegi.info/nl/index/id/159/media/img/324.gif http://www.pegi.info/nl/index/id/img/descriptors/bad_language.gifhttp://www.pegi.info/nl/index/id/img/descriptors/sex.gifhttp://www.pegi.info/nl/index/img/descriptors/violence.gifhttp://www.pegi.info/nl/index/img/descriptors/fear.gif

Een 'roman' over het verhaal van een fictieve tweaker.
Alle mogelijke referenties zijn hier en daar "fictief" en hier kan geen waarheid aan verleent worden.
Deel 5 Van "Te Weinig Ram"
Deel 4 vind je hier
Deel 3 vind je hier
Deel 2 vind je hier
Deel 1 vind je hier

09:57 Adam leunde zwaar hijgend tegen de deurlijst. In zijn lichaam bonkte zijn hart alsof het ieder moment uit zijn borstkas kon springen. Zijn longen voelden aan alsof ze in vuur en vlam stonden. Hij was compleet buiten adem. Hij probeerde te geloven wat er zich het laatste halfuur had afgespeeld. De kogelinslag in het wachthuis van Kees. De ontdekking van de inbrekers. Theresa die hem aangesproken had. Terwijl hij daar stond probeerde hij het beeld van de penthouse in zich op te nemen. Hij keek naar de restanten van de deur die over de grond verspreid lagen. Hij zag Luci een paar meter verder bebloed op de grond liggen. Eva was net voor zijn ogen neergeslagen. En dat beeld bleef op zijn netvlies gebrand staan als ghosting op een lcd scherm. Met daardoor vaag een pistool dat op hem gericht was. Maar waar was de 2e inbreker? Hij hoorde iemand snikken. En toen hij zag wie het was geloofde hij zijn ogen niet. "Dolly"? Vroeg hij. Ze knikte al snikkend ja, maar kreeg geen woord over haar lippen. "Heb jij ..." en hij wees naar Luci die roerloos op de grond lag. En toen hij Dolly voor de tweede maal ja zag knikken wist hij wat ze gedaan had. Het was nooit haar doel geweest om haar zus te vermoorden. Ze wilde haar liever laten lijden en vernederen dan dood. Maar nu tot haar door drong wat ze gedaan had kon ze niet meer terug. Op dat moment besefte hij dat hij de enigste was die wist waar de broncode zich bevond van zijn project. De inbreker die het pistool op hem had gericht kwam op hem af gestapt en pakte Adam bij zijn kraag vast. Hij sleurde hem over de vloer naar de zetel waar Eva lag. Adam werd op de zetel gegooid en toen hij rechtop zat keek hij recht in de loop van het pistool.

10:04 "Jij gaat me vertellen waar de broncode is of je gaat eraan zoals Luci!" fluisterde de man in zijn oor. Bah, had die kerel soms recent look gegeten? Het angstzweet dreef over het gezicht van Adam. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Dat de baan een aantal gevaren in hield wist hij maar dat hij dat nu met zijn leven kon bekopen. Dat was iets geweest waar hij liever niet aan dacht. Toen Dolly indertijd naar de concurrentie was overgelopen hadden ze geluk gehad dat ze maar een halve draft had gestolen waarin een aantal essentiële stukken code nog niet verwerkt waren. En het programma dus onbruikbaar maakten voor verkoop op de zwarte markt. Wat was hij toen blij geweest dat zijn slordigheid voor de verandering iets goeds teweeg had gebracht. Sindsdien reageerden mensen ook niet meer als hij iets liet rond slingeren. De inbreker begon weer tegen hem te roepen. "SPREEK OP, WAAR IS DE CODE! We hebben niet de hele dag de tijd" Hij keek weg van de inbreker en zag Eva liggen. Hij dacht aan wat er ooit tegen hem gezegd was toen hij de baan accepteerde. "Er zal altijd hulp komen wanneer daarom gevraagd word." Het deed hem denken aan Harry Potter en Albus Perkamentus. Hoe kon hij zo'n moment aan die film denken? Vanuit zijn ooghoek zag hij dat er glassplinters op hem afkwamen en hij dook neer over het hoofd van Eva om haar te beschermen. Hij voelde hoe een paar splinters door zijn hemd kwamen en zich in zijn rug boorde. En hij kreunde van de pijn, terwijl het leek alsof hij door honderd messen werd gestoken. Toen hij op keek zag hij de inbreker op de grond liggen en Dolly erboven staan met iets in haar handen wat op een restant van een vaas leek. Ze trilde maar keek voldaan op de inbreker neer. "Het spijt me Adam, ik heb dit niet gewild" zei ze. "Het is allemaal één grote leugen geweest om de code te krijgen" stamelde ze. Adam begreep niet waar Dolly het over had, maar wachtte niet op verdere uitleg. "Laten we gaan voor hij bij komt Dolly! Ik neem Eva, neem jij Luci". Hij draaide zich naar Eva toe en schepte haar op in zijn armen. De pijn van de glasscherven in zijn rug nam hij er graag bij nu hij weer een kans had. Ze begonnen zo snel mogelijk de trappen af te lopen. Hoewel dat allesbehalve pijnloos ging. Met iedere stap die hij zette was het alsof hij telkens weer een mes in zijn rug gestoken kreeg. En weer één, en weer één. Adam keek om naar Dolly en vroeg haar "Waarom duurde het zo lang eer je me volgde?" Dolly zei even niets, en dacht aan de ring die ze boven op de inbreker had gelegd. De inscriptie luidde: Albus & Dolly - 2013-01-01.

10:07 "WAAR ZIT JE, HOER DIE JE BENT!" schreeuwde Albus luid door de trappenhal. Geschrokt keken Dolly en Adam omhoog. Boven aan de penthousetrap stond Albus naar beneden te kijken. Zijn hand op zijn hoofd drukkend tegen zijn wonde. Het bloed druppelde door zijn zakdoek heen op de grond. "IK MAAK JULLIE ALLEMAAL AF!" en terwijl hij dat zei begon hij de trappen af te rennen. Tussendoor pauzeerde hij even en probeerde hij een open schietkans te krijgen om Dolly en Adam neer te schieten. Toen Dolly en Adam uit de trappenhal kwamen gestrompeld hoorden ze iemand roepen. "Daar zijn ze, help ze." Hij voelde hoe hij ondersteunt werd en wist dat de redding nabij was. Roy en Moss probeerden Eva over te nemen maar Adam weigerde dat. "Ik blijf bij haar en laat haar nooit meer gaan!" Roy en Moss keken elkaar aan en besloten niet verder aan te dringen en Adam gewoon te ondersteunen. Iedereen keek verbaasd op toen Dolly met Luci in haar armen volgden en begrepen er niets van. Buiten het feit dat ze zagen dat het een tweeling was wist niemand wat er gebeurd was. Dolly gaf Luci aan Michelle. Ze vond het ondraaglijk worden om haar eigen zus te dragen die ze zelf had neergeschoten. Terwijl ze verder naar de uitgang liepen zei Adam: "Dit is Dolly, de tweelingzus van Luci. Ze heeft mij en Eva gered toen de inbreker ons overviel in de penthouse." Dolly keek verbaasd naar Adam. Waarom zei hij niet dat zij diegene was die Luci had neergeschoten? Adam keek naar Dolly, en hoopte dat Dolly aan zijn blik zou begrijpen dat ze niet wilde dat ze haar hele leven publiekelijk met de schuld zou moeten leven dat ze mede verantwoordelijk was voor de dood van haar zus en mogelijk Eva. Terwijl ze wel nog had ingezien dat het fout was geweest wat ze had gedaan. Door het hele tumult was Adam even vergeten dat ze achtervolgt werden door Albus en toen de deur naar de trappenhal met een luid gekraak open vloog baalde hij daarvan. "Oh Shit" zei hij. En terwijl iedereen geschrokken om keek bleven ze allemaal stilstaan. "JIJ ZAL BOETEN!" schreeuwde Albus. Hij mikte en zijn vinger haalde de trekker over.

10:14 Een schot doorbrak de stilte die erop volgde en Adam kneep zijn ogen dicht. Hij hoorde echter een zachte "oh" naast zich en zag Dolly door de spleetjes van zijn ogen neervallen op de grond. Asphiax die naast Adam stond greep de schroevendraaier die uit Adam's broek stak en wierp die naar Albus toe. Met uiterste precisie en met volle kracht wierp hij de schroevendraaier. Albus zag de schroevendraaier op het laatste moment aankomen en probeerde hem nog te ontwijken maar hij werd in zijn hart getroffen. Hij liet zijn pistool vallen en zijn hand probeerde nog om de schroevendraaier eruit te halen maar daarmee verwondde hij zichzelf meer dan wanneer hij hem had laten zitten. Het was een pure reflex geweest die zijn doodvonnis betekende. "Zijn er nog anderen?" vroeg Asphiax aan Adam. "Nee, hij was alleen". De eerste ambulanciers namen het lichaam van Dolly mee en probeerden te kijken waar de kogel zat terwijl ze de nodige infusen en tubing aanlegden. De volgende ambulanciers namen Luci van Michelle over en begonnen haar schotwonde te verzorgen terwijl ze naar de ambulance liepen. Toen ze bijna buiten waren hoorden ze een helikopter landen. L3p zei "Dat is de trauma helikopter die jullie komt ophalen. Je bent blijkbaar belangrijk genoeg om niet met een ambulance vervoert te worden". Adam legde Eva op de eerste brancard en de ambulanciers van de trauma helikopter begonnen haar te onderzoeken. Hij legde zich op de tweede brancard op zijn buik en draaide zich weg van haar omdat hij haar niet halfnaakt wilde zien liggen. Want hij wilde haar herinneren zoals hij haar had leren kennen. Wie weet hoe ze uit haar coma kwam. Theresa had gelijk gekregen. Ze zagen mekaar weer. Maar hoe... Toen hij op zijn buik lag kreeg hij een eerste verdovende injectie. En begonnen de ambulanciers met het verwijderen van de glasscherven. Toen ze de "GO" gaven steeg de helikopter op en was Adam compleet onder narcose.

10:17 Timothy ontwaakte uit zijn verdoving en probeerde rond te kijken op zijn kamer. hij lag op intensieve zorg zo te zien. En hij begon stekende hoofdpijn te krijgen. Hij voelde zich misselijk. Hij probeerde zijn armen op te tillen maar die wilden niet reageren. "Zuster" riep hij met een half schorre stem. "Zuster". Toen zag hij een schaduw verschijnen, gevolgd door de persoon zelf. Deze persoon was niet in het wit gekleed. Maar in het blauw. Hij zag streepjes op het uniform van de man staan maar hij kon niet plaatsen wie of wat het was. Hij hoorde hem wel praten. "Zuster kan u even komen kijken, hij is bij bewustzijn gekomen." Nu zag hij wel een zuster boven hem hangen en die scheen met een fel lampje in zijn ogen. Hij kreeg er alleen maar meer hoofdpijn van. "Dorst" probeerde hij te zeggen, maar verder dan "drs" kwam hij niet. "U mag nog niet drinken Timothy, dit heeft de dokter ten strengste verboden tot u wat langer bij kennis bent. Nog even geduld." Timothy kon wel vloeken. Maar het gaf hem alleen maar meer hoofdpijn. Hij wilde zijn lichaam reageren maar bij iedere beweging die hij probeerde te maken schoten er pijnscheuten door zijn lichaam. "Niet bewegen Timothy" zei de zuster. "U heeft brandplekken over u gehele lichaam en moet stil blijven liggen". Brandplekken? dacht Timothy. En hij begon zich weer wat te herinneren. Het daagde hem weer dat hij een lichte brandlucht had geroken in zijn kantoor. Kort nadat Eva bij hem was geweest. Toen hij in de damestoiletten ging kijken vond hij daar de verbleekte polaroid foto's. En zag dat ze niet meer te redden waren. Jammer, dacht hij toen bij zichzelf. Toen zag hij echter dat er rook uit het ventilatiesysteem kwam. En toen hij het klepje open deed om te kijken wat er brandde zag hij de C4 liggen. Hij probeerde nog de toiletten uit te rennen maar het was reeds te laat. De C4 ontplofte en het laatste wat hij zich kon herinneren voor hij het bewustzijn verloor was een luide knal. En toen wist hij dat hij voor het leven getekend rond zou lopen.

10:24 Luci's lichaam zag heel bleek toen men haar en Dolly in de ambulance legde. Het was duidelijk dat Luci al véél bloed was verloren. De situatie was kritiek. Er werd besloten om direct een bloedtransfusie te doen. Bij gebrek aan bloed besloot men een beperkt deel van Dolly's bloed te gebruiken zodat Luci's vitale organen nog even bloed kregen tot ze bij het ziekenhuis aankwamen. De kogel had Dolly in haar zij geraakt maar het was gelukkig maar een vleeswonde. Ze had het geluk dat ze iets dikker dan Luci was en daardoor was ze nu gered geweest. Maar ze was in shock gegaan en was het bewustzijn verloren. Hoe ze echter beiden zouden reageren als ze dit te weten kwamen wist men niet. Maar hoe konden de ambulanciers ook weten wat er daarboven in het penthouse was gebeurd? Hadden ze dan nog die keuze gemaakt of het risico genomen om het niet te doen? Ondertussen werd het hele gebouw verzegeld en het bedrijf stil gelegd. Iedereen kreeg een keuze. Nadat ze door het traumateam waren geholpen mochten ze nog even naar het opvangcentrum gaan of naar huis. De meeste mensen gingen naar huis. Maar een klein groepje bleef nog even samen. Ze namen zich voor om alles extra in het oog te houden tot Adam en Eva uit het ziekenhuis waren om te bepalen wat er nog gedaan moest worden. En bovenal, moest men er zeker van zijn dat niemand zou kunnen rond snuffelen in het gebouw op zoek naar de code. Want die was desondanks nog steeds in gevaar. Maar hoe bescherm je iets waar je niet van wist waar het zich bevond? Dus besloten ze om dan maar continu alles te bewaken. Met gevaar voor eigen leven.

10:27 Toen de helikopter zijn bestemming had bereikt en begon te dalen waren Adam en Eva gestabiliseerd en beiden onder narcose. De helikopter maakte een hels lawaai maar er drong niets tot ze door. Op een brancard werden ze naar een gezamenlijke spoedkamer gebracht. De wieltjes maakten een irritant piepend geluid, maar niemand die zich er nu iets van aan trok. Adam's en Eva's veiligheid en gezondheid waren beide prioriteit nummer één. Toen ze beide uit de operatiekamers kwamen werden ze naar een gezamenlijke kamer op de spoedeisende hulp gebracht. Die bewaakt werd door verschillende agenten. Geen vlieg die erdoor kwam zonder dat ze het wisten. Eva had een groot verband rond haar hoofd gekregen. Er was een zwelling vastgesteld en de druk werd door middel van een kleine opening in de schedel in balans gebracht. Het was afwachten tot ze weer mocht ontwaken om te zien hoeveel schade ze er eventueel aan zou over houden. Adam lag op zijn buik gedraaid. Half ingewikkeld zoals een mummie. Met dikke zwachtels over zijn rug en buik. Er waren meer dan 50 glassplinters in zijn lichaam gevonden. De chirurg hoopte dat hij ze er nu allemaal uit had. Iedere vierkante millimeter hadden hij en zijn team nagekeken en nogmaals gecontroleerd. Doordat hij zo had gelopen waren sommige stukjes nog dieper in zijn lichaam gedrongen. En er zou plastische chirurgie aan te pas komen om zijn huid weer grotendeels te herstellen. Iets wat voor Timothy niet meer mogelijk was. Althans, dat hadden de artsen intussen aan Timothy duidelijk gemaakt. "Timothy, of je blij mag zijn dat je nog leeft kan ik je niet zeggen. Dat hangt af van hoe je was voor je dit ongeval kreeg. Je bent zo ernstig verbrand dat ook je zweetklieren voor negentig procent compleet vernietigd zijn, je zal continu hulp nodig hebben om 'normaal' te kunnen 'leven'. En je zal voor je leven lang in een rolstoel zitten. Want de scherven die je in je benen hebt gekregen van de toilettegels hebben bepaalde spieren en weefsel doorgesneden. Doordat je niet op tijd hier was hebben we die niet kunnen redden." Timothy geloofde niet wat de artsen hem vertelden. Hij werd kwaad en probeerde op te staan. Maar er kwamen slechts 2 stompjes omhoog die het laken een beetje hoger optilden. Timothy staarde er met ongeloof naar. Hij voelde een mengelmoes van gevoelens. Woede, angst, onmacht, onzekerheid. Hij wist dat hem er nog één ding te doen stond voor hij zichzelf van kant zou maken. En hij zweerde in zichzelf dat hij er ALLES aan zou doen om Adam en Eva te vermoorden. Want ZIJ waren de reden dat hij er nu zo bij lag. En ZIJ zouden BOETEN!

Volgende: Speeddate Voorbereiding 01 04-'13 Speeddate Voorbereiding 01
Volgende: TweakNerdRoman 04 - Te Weinig Ram 04-'13 TweakNerdRoman 04 - Te Weinig Ram

Reacties


Door Tweakers user 3DDude, vrijdag 5 april 2013 16:41

Ik stem nog steeds voor dat Eva dood moet.
- Tenzij je met een foto over de brug komt van haar als callgirl :)

En waar is de broncode van Project X?

[Reactie gewijzigd op vrijdag 5 april 2013 16:41]


Door Tweakers user Kwakkel, maandag 8 april 2013 11:31

Luci Ferr (en Dolly Ferr?)
Adam & Eva

De bron code zou dan bvb DNA kunnen zijn?

Of zijn die keuzes puur toeval?

Waarschijnlijk zal t wel volledig anders uitdraaien dan eender wat ik verzin :p

Door Tweakers user masauri, maandag 8 april 2013 11:57

Kwakkel schreef op maandag 08 april 2013 @ 11:31:
Luci Ferr (en Dolly Ferr?)
Adam & Eva

De bron code zou dan bvb DNA kunnen zijn?

Of zijn die keuzes puur toeval?

Waarschijnlijk zal t wel volledig anders uitdraaien dan eender wat ik verzin :p
Luci Ferr was de gevallen engel natuurlijk, quote van wikipedia:
(In het dagelijks spraakgebruik is “Lucifer” een naam van de duivel, die in de joodse en christelijke traditie een gevallen engel is.[16] De kerkvaders stellen echter dat “Lucifer” geen naam van de duivel is, maar enkel een omschrijving van zijn staat voordat hij viel.)
En Dolly het 1e gekloonde schaap, zo kwam ik aan die namen :+
Toeval met de keuzes, nope, elke naam heeft een achtergrond.
Als je logisch nadenkt moet je de meeste wel kunnen vinden maar dan zou je het verhaal voor jezelf met 1 persoon op dit moment nog wat kunnen spoilen :*)

Door Tweakers user biertjuh?, donderdag 16 mei 2013 22:48

Volgend deeltje???? O-) O-) O-)

Wel goed geschreven... _/-\o_ _/-\o_

Door Tweakers user robobeat, woensdag 22 mei 2013 12:58

geweldig verhaal tot nu toe, en volg het al sinds de eerste editie. ga zo door!
Wel nog 1 opmerking / typefout die mij zo even opviel:
laatste alinea: Timothy, of je blij mag zijn dat je nog leeft kan ik niet je niet zeggen

Reageren is niet meer mogelijk